L'Oreal contest


С творческият екип Георги Георгиев- Жоро от салони Капанов, Ивомир Пешев и Ивайло Станев очаровахме публиката и взехме втората награда на годишния конкурс на L'Оreal за новата колекция "Trillеr"। Благодаря на виновните!- За мен беше удоволствие ;०)

1 comment:

M.B. said...

you are a great model and you have some inspiring photographs...keep on the good work!